Månedlige arkiver: april 2014

Kalkulator for å beregne PCB baner

Nå har jeg vært lenge borte nå… Puh for en vinter og vår.

Men nok om det…..

Når man skal legge ut power på en PCB, hvor brede baner trenger man egentlig da. Vel, det fant jeg nettopp en flott kalkulator som hjelper deg med. Her kan man knotte inn masse forskjellige verdier for strøm, kobbertykkelse lengde på banen osv, og ut spytter det en anbefalt minimumsdimensjon samt vor stort tap man får i denne lederen. Den viser også temperaturøkning på av tap i lederene.

http://circuitcalculator.com/wordpress/2006/01/31/pcb-trace-width-calculator/