Hvodan bruke Github Copilot

Nå har jeg brukt Github Copilot et par måneder. Det er sikkert mye man kan si om dette, men jeg er overbevist om at det kan være et ganske bra verktøy. Hvordan bruker jeg det? Ikke som man vanligvis skulle tro. Det vil si, jeg bruker i liten grad code-completion eller kodegenerering. Derimot bruker jeg den som en samtalepartner for å lære ting. Enten spørre hvordan konkret kode fungerer, eller spørre om konsepter. Og den leverer overraskende gode svar. Ofte bedre enn det jeg finner i bøker. Og hvis noe er uklart, så kan man be om oppklaring eller mer detaljer. Eller kanskje et eksempel som viser hvordan det fungerer.

Legg igjen en kommentar